OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NAŠE ZODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Angažovanost v ochraně životního prostředí a zdrojů je pro naši firmu podnikatelskou výzvou. Aktivní ochrana životního prostředí a nejvyšší míra kvality námi vyráběných produktů přitom tvoří základ naší každodenní práce. Nechceme být aktivní až tehdy, když nastanou problémy, nýbrž chceme důležitost ochrany životního prostředí od počátku integrovat do naší podnikatelské činnosti. Podniky SCHLOTE SKUPINY jsou certifikovány podle ISO 14001 nebo EMAS (Eco-Management and Audit scheme). Dokládáme tím našim zaměstnancům, zákazníkům a celé veřejnosti naši zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Díky jednání šetrnému k životnímu prostředí významně přispíváme k zachování přírodních zdrojů pro příští generace.

NAŠE CERTIFIKACE

Zde naleznete ke stažení
všechny certifikáty závodů
SCHLOTE SKUPINY.


NYNÍ PROHLÉDNOUT

NAŠE PROHLÁŠENÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Zde naleznete ke stažení všechna
prohlášení o životním prostředí závodů
SCHLOTE SKUPINY.


NYNÍ PROHLÉDNOUT