MANAGEMENT JAKOSTI

 

QualitätsprüfungDle našeho chápání kvalita znamená splnění požadavků našich zákazníků a vyžaduje neustále zdokonalování všech procesů.

Abychom dosáhli stále vyšší úrovně požadavků, je potřeba kontinuální zlepšování všech procesů v naší organizaci.

Protože kvalitu nevztahujeme jen na produkty, ale rovněž na pracovní postupy, informační toky a způsoby chování, je zřejmé, že každý pracovník za kvalitu odpovídá.

Více o našem certifikovaném managementu jakosti se dozvíte zde.

ZAVEDENÍ  SYSTÉMU CAQ

Všechny fáze životního cyklu výrobku jsou optimalizovány s důslednou transparentností a stabilitou ve všech procesech kvality. Centrální a plně integrovaná správa dat podporuje tvorbu standardů SCHLOTE a jednotnou metodiku ve všech závodech.

 

QM-Chart 1
QM-Chart 2

 

Schopnost integrace do systémů řízení na vyšší úrovni je jedním z podstatných požadavků na management jakosti. Díky rozhraní k systému ERP jsme omezili tok nadbytečných dat při výměně všech důležitých údajů o zakázkách.

MANAGEMENT JAKOSTI S Q.WIKI

Q.wiki je místo v podniku, ve kterém jsou transparentně dokumentovány procesy, do kterého přináší každý zaměstnanec své vědomosti a které podnik společně dále rozvíjí. Také ve SCHLOTE SKUPINĚ používáme dokumentaci řízení kvality, která je na bázi Wikipedie®. Prostřednictvím tohoto interaktivního systému řízení zaručujeme, že všichni pracovníci mohou využívat při své každodenní práci vždy aktuální, schválené a účinné procesy, cíle a ukazatele.