PODNIKOVÁ FILOZOFIE

Náš primární cíl

9627

Absolutní spokojenost zákazníků.

Abychom tohoto cíle dosáhli, je ve všech firmách SKUPINY SCHLOTE člověk v popředí – kvalifikované a motivované pracovníky vidíme jako nejdůležitější předpoklad k dosažení cíle.

Management jakosti a management životního prostředí považujeme za celistvý nástroj vedení společnosti. Proto klademe důraz na to, aby každý pracovník byl schopen tento nástroj optimálně využívat a dále rozvíjet dle svého přínosu pro výkony společnosti.

Tak stále zlepšujeme a rozšiřujeme naši nabídku ku prospěchu našich zákazníků a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Při výběru našich technologií dbáme přednostně na hospodárnost, pružnost a snadnou obsluhu.

Současně využíváme efektivních prostředků, abychom optimalizovali vliv naší činnosti na životní prostředí a co nejlépe čerpali námi používané zdroje.

 

 

 

 

Naše zásady – vize, poslání

Naše hodnoty a firemni politika

PDF-DOWNLOAD