PORADENSTVÍ

 

Beratung bei SchloteRaná spolupráce se zákazníky, pokud možno již během vývoje produktu, dovoluje SCHLOTE SKUPINĚ včasnou podporu již při vývoji náročných systémových komponentů.

Rozsáhlé zkušenosti od vzniku produktu až po hotovou součástku mají pozitivní vliv na celý výrobní proces.

Podniky SKUPINY SCHLOTE nabízejí svým zákazníkům kompletní poradenství ke všem oblastem činnosti.

Například lze komunikovat technologické aspekty z oblasti prototypů a sériových nástrojů (SCHLOTE FormTec GmbH) nebo výroby nástrojů (SCHLOTE GmbH Rathenow) společně se specialisty sléváren, což má pozitivní vliv na úpravu neobrobeného dílu.

To platí také a právě pro naši hlavní činnost – mechanické obrábění litých součástek. Technologické finesy z výroby přípravků společnosti SCHLOTE FormTec GmbH jsou základem pro vysoce efektivní sériovou výrobu.